PROJEKTY

Wodociągi

System sterowania oraz wizualizacji układu wytwarzania i dozowania ClO2 
w SUW Kalinko - MWPiK Łódź


W zaprojektowanym rozwiązaniu sterowania instalacją dozowania ClO2 w cyklu automatycznym wykorzystano system oparty o kompaktowy sterownik mikroprocesorowy Modicon Telemechanique TSX Micro wraz z panelem klawiatury i wyświetlacza MAGELIS.

Zasadnicza część dotycząca systemu sterowania oparta została o sterownik mikroprocesorowy Micro TSX3721101 służący do zbierania danych z obiektu jak również do wypracowywania sygnałów sterujących poszczególnymi urządzeniami wykonawczymi znajdującymi się na obiekcie.

Do celów kontroli i sterowania pracą instalacji zastosowano graficzny panel operatorski MAGELIS XBTF024110, oraz wyłączniki służące do sterowania pracą wybranych urządzeń. Powyższe elementy zostały zabudowane na drzwiach szafy sterowniczej. Graficzny panel operatorski pozwala na kontrolę pracy poszczególnych urządzeń instalacji, stanu poziomów w zbiornikach, stanów awaryjnych poszczególnych napędów, przegląd alarmów. Służy także do załączania wyłączania poszczególnych elementów instalacji. Wyłączniki umieszczone na drzwiach szafy sterowniczej służą do uruchomienia wybranych urządzeń i zatrzymywanie najważniejszych urządzeń w trybie awaryjnym.

System wizualizacyjny umieszczony na centralnej dyspozytorni utworzono w oparciu o oprogramowanie wizualizacyjne iFIX firmy Intellution.

Wykonany system realizuje następujące funkcje :


Powrót

Copyright © P.W. "SEMAKO" Sp. z o.o.