PROJEKTY

Wodociągi

Wykonanie modernizacji instalacji pylistego węgla aktywnego w zakresie dostawy, montażu szafy serwerowej 19", serwera systemu wizualizacji Monitor Pro
dla ZPW Wieliszew - MPWiK Warszawa


W ramach realizacji zlecenia w serwerowni ZPW Wieliszew została postawiona szafa 19" o wysokości 42U typu MODBOX III firmy Molex. Szafa ta została wyposażona w następujące urządzenia:


Widok szafy serwera

Istniejące okablowanie instalacji wizualizacji zostało przepięte w całości do nowego serwera. W pomieszczeniu dyspozytorni umieszczony został komputer klasy PC służący jako zdalny klient aplikacji wizualizacji.

Na serwerze zainstalowano oprogramowanie MonitorPRO v7.6. Istniejąca aplikacja wizualizacji "Chemia" została przekonwertowana z wersji v7.0 na wersję v7.6 a następnie przeniesiona na serwer i rozszerzona o ekrany instalacji węgla aktywnego. Na komputerze w dyspozytorni zainstalowano oprogramowanie WebClient pakietu MonitorPRO.


Ekran wizualizacji instalacji węgla

Powrót

Copyright © P.W. "SEMAKO" Sp. z o.o.