PROJEKTY

Wodociągi

Wykonanie oraz realizacja projektu modernizacji pomiaru przepływu wody zasilającej poszczególne pulsatory
dla SUW Wieliszew - MPWiK Warszawa


W ramach realizacji zlecenia wykonany został projekt AKPiA modernizacji instalacji pomiaru przepływu wody na poszczególne pulsatory składającej się z 7 przepustnic odcinających DN1000 oraz 4 przepustnic regulacyjnych DN1000 i 4 przepływomierzy ultradźwiękowych

W pobliżu zejścia do komory węzła zasilania pulsatorów została zabudowana szafa sterująca, do której zostały przepięte zasilania i sygnały sterujące istniejącymi napędami przepustnic DN1000. Cztery napędy zostały dodatkowo wyposażone w nadajniki położenia typu RWG z sygnałem 4-20mA.

Pomiar przepływu został zrealizowany na przepływomierzach ultradźwiękowych typu PROLine Prosonic, zamontowanych opaskami na rurociągach, z przetwornikami zabudowanymi przy szafie sterującej.

W komorze odwodnieniowej węzła zasilania pulsatorów zostały zabudowane czujniki pływakowe firmy E+H, a sterowanie napędami pomp odwodnieniowych zostało przeniesione do nowej szafy sterującej.

W szafie zabudowany został sterownik Modicon Momentum w konfiguracji umożliwiającej podłączenie 8 wejśc analogowych, 64 wejść dwustanowych i 32 wyjść dwustanowych. Do celów kontroli i sterowania instalacją na drzwiach szafy zabudowano kolorowy panel graficzny MAGELIS XBTGT 5330, lampki sygnalizujące położenie przepustnic oraz przyciski sterujące przepustnicami i pompami odwodnieniowymi.


Widok szafy sterującej

Całość instalacji został podpięta do istniejącej sieci Ethernet przy pomocy łącza światłowodowego i połączona z komputerem wizualizacyjnym na lokalnej dyspozytorni. Istniejąca aplikacja wizualizacji filtrów (MonitorPRO v7.6) została rozszerzona o ekran monitoringu i sterowania przepustnicami i przepływem wody na pulsatory oraz pompami odwodnieniowymi.


Ekran wizualizacji

Powrót

Copyright © P.W. "SEMAKO" Sp. z o.o.